Aktualności

20-09-2011| O projekcie

Portal stanowi internetową platformą informacyjno-edukacyjną prezentującą walory środowiska przyrodniczego (15 wirtualnych ścieżki poznawczo-edukacyjne), zawierającą informacje o przyrodzie oraz inspirującą do aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach ukierunkowanych na badanie i ochronę środowiska przyrodniczego oraz edukację ekologiczną.
Głównym elementem portalu jest aplikacja pełniąca funkcje narzędzia informacyjno-edukacyjnego. Zapewnia ona dostęp do informacji oraz umożliwia rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami ICT takimi jak GPS, komputer, wykorzystywaniu Internetu, itp.
Portal stanowi atrakcyjną platformą upowszechnianie zastosowań GPS w obserwacjach przyrodniczych jako narzędzia edukacji ekologicznej oraz protokółów badań środowiska GLOBE a także praktycznego wdrażania idei partycypacji społecznej. Treści portalu są prezentowane z zastosowaniem technik geo-wizualizacji i nawigacji satelitarnej – urządzenia GPS.

Kontakt: Magdalena Machinko-Nagrabecka, Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej  tel.:+48 22 8406663, 8406664 wew.106, fax: +48 22 8516201, kom. 694649799 e-mail: magda@gridw.pl,

14-09-2011| Przykładowe podsumowania i wnioski

10-05-2011| Imprezy Regionalne

20-01-2011| Informacje o Imprezach regionalnych. Wiosna 2011

20-01-2011| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Wiosna 2011

21-11-2010| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Witamy na pod-stronie Programu GLOBE - RPB

10-11-2010| Imprezy Regionalne RBP

06-09-2010| Witamy na portalu Regionalnych Projektów Badawczych www.gridw.pl/globe/rpb

06-01-2010| Startuje podprojekt Programu GLOBE Regionalne Projekty Badawcze