Aktualności

20-09-2011| O projekcie

14-09-2011| Przykładowe podsumowania i wnioski

10-05-2011| Imprezy Regionalne

20-01-2011| Informacje o Imprezach regionalnych. Wiosna 2011

20-01-2011| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Wiosna 2011

21-11-2010| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Witamy na pod-stronie Programu GLOBE - RPB

10-11-2010| Imprezy Regionalne RBP

06-09-2010| Witamy na portalu Regionalnych Projektów Badawczych www.gridw.pl/globe/rpb

06-01-2010| Startuje podprojekt Programu GLOBE Regionalne Projekty Badawcze

Pragniemy rozszerzyć formułę Programu GLOBE, wzbogacić treści dydaktyczne i zwiększyć obszar jego działania poprzez zrealizowanie programu Regionalnych projektów badawczych opartych na formule i dorobku Programu GLOBE, którym objęci zostaną nauczyciele i uczniowie nieuczestniczący w Programie. Istotę i sposób realizacji programu można ująć w następujących punktach: 

 1. Wybrana grupa doświadczonych nauczycieli GLOBE (ok. 15 osób), zainteresowanych udziałem w programie Regionalnych projektów badawczych, zostanie przeszkolona w ramach specjalnego szkoleniowego modułu trenerskiego.
 2. Trenerzy regionalni będą mieli za zadanie:
  • przeprowadzenie w swoich regionach rekrutacji szkół (nauczyciele, uczniowie, przy wsparciu i aprobacie władz szkoły) nieuczestniczących w Programie GLOBE, lecz gotowych wzbogacić i wzmocnić nauczanie poprzez wykorzystanie dorobku i elementów Programu.
  • od 2010-2011 r. koordynować i nadzorować realizację Regionalnych projektów badawczych w zgłoszonych szkołach. Dodatkowym elementem będzie zaproszenie do współpracy doradców metodyczno-przedmiotowych z regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt ten będzie uwzględniał następujące elementy:

 • wyznaczenie w okolicach szkoły ścieżki dydaktyczno-badawczej,
 • rejestracja trasy ścieżki oraz wyznaczonych przystanków edukacyjnych i punktów pomiarowych/obserwacyjnych przy pomocy odbiornika GPS;
 • opracowanie koncepcji merytorycznej i metodycznej badań terenowych uwzględniając pracę metodą projektu badawczego oraz dorobek (metodologię, materiały) Programu GLOBE;
 • dokonywanie obserwacji i pomiarów parametrów środowiska w terenie na wyznaczonej ścieżce dydaktyczno-badawczej,
 • opracowanie (podsumowanie, interpretacja) uzyskanych wyników;