Aktualności

20-09-2011| O projekcie

14-09-2011| Przykładowe podsumowania i wnioski

10-05-2011| Imprezy Regionalne

20-01-2011| Informacje o Imprezach regionalnych. Wiosna 2011

20-01-2011| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Wiosna 2011

21-11-2010| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Witamy na pod-stronie Programu GLOBE - RPB

Witamy na pod-stronie Programu GLOBE - Regionalne projekty badawcze!
 
Portal stanowi internetową platformą informacyjno-edukacyjną prezentującą walory środowiska przyrodniczego (15 wirtualnych ścieżki poznawczo-edukacyjne), zawierającą informacje o przyrodzie oraz inspirującą do aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach ukierunkowanych na badanie i ochronę środowiska przyrodniczego oraz edukację ekologiczną.

Głównym elementem portalu jest aplikacja pełniąca funkcje narzędzia informacyjno-edukacyjnego. Zapewnia ona powszechny dostęp do informacji oraz umożliwia rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami ICT takimi jak GPS, komputer, wykorzystywaniu Internetu, itp.

Portal stanowi atrakcyjną platformą upowszechnianie zastosowań GPS w obserwacjach przyrodniczych jako narzędzia edukacji ekologicznej oraz protokółów badań środowiska GLOBE a także praktycznego wdrażania idei partycypacji społecznej. Treści portalu są prezentowane z zastosowaniem technik geo-wizualizacji i nawigacji satelitarnej – urządzenia GPS.

Dla użytkowników portalu przygotowane zostały dane tematyczne dotyczące wybranych na terenie całej Polski obszarów, powszechnie dostępne i możliwe do pobrania do odbiorników GPS i wykorzystania w trakcie wycieczek i/lub zajęć edukacyjnych. Ponadto, portal umożliwia przekazywanie nowych danych zebranych w terenie za pomocą urządzeń GPS. 

Na portalu znajdują się materiały metodyczne, merytoryczne i organizacyjne dotyczące realizacji Regionalnych Projektów Badawczych, przeznaczone zarówno dla trenerów regionalnych („obszar trenera”), jaki i dla nauczycieli i uczniów realizujących program pod jego kierunkiem („obszar nauczyciela, uczestnika”) oraz dane przestrzenne i opisowe charakteryzujące 15 obszarów cennych (ciekawych) przyrodniczo, historycznie czy kulturowo w okolicy szkoły trenera regionalnego.

Materiały dotyczące scieżek (opisy, zdjęcia, scenariusze zajęć) zostały opracowane przez nauczycieli Programu GLOBE, trenerów regionalnych pod kierunkiem Krajowego koordynatora Programu GLOBE, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Serdecznie zapraszam wszystkich do korzystania z portalu i życzę powodzenia podczas realizacji zajęć edukacyjnych.

Magdalena Machinko-Nagrabecka, koordynator z ramienia Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

10-11-2010| Imprezy Regionalne RBP

06-09-2010| Witamy na portalu Regionalnych Projektów Badawczych www.gridw.pl/globe/rpb

06-01-2010| Startuje podprojekt Programu GLOBE Regionalne Projekty Badawcze